Úřední deska - Stav k 20.02.2019 1 - 25 z 173  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Dokument Adresát Zveřejnit
od do
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada v odděl. interního auditu odboru interního auditu a kontroly ÚVS SVS, pracoviště Praha SVS/2019/019300-G Oznameni_o_vyhlaseni_VR_odborny_rada_odd_interniho_auditu_odb_interniho_auditu_a_kontroly_UVS_SVS.pdf (304.5 kB)
neurčen
- -
19.02.2019 12.03.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Králíci SVS/2019/013403-H LEG/Pivcová odpoved_-_kralici_Redigovano_1.pdf (47.2 kB)
neurčeno
- -
18.02.2019 22.04.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Sdělení k žádosti o informace, podání PČR, týrání zvířat, skot, Kozlovice SVS/2019/022220-T Sdeleni_k_zadosti_o_informace.pdf (160.3 kB)
_processed_Podnet_k_prosetreni_zda_nedoslo_ke_spachani_trestneho_cinu.pdf (138.1 kB)
neurčen
- -
14.02.2019 16.04.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent - administrativní pracovník v odd. útvaru ředitele KVSC, pracoviště Č. Budějovice SVS/2019/020455-G Odborny_referent_-_administrativni_pracovnik_v_odd._utvaru_reditele_KVSC_pracoviste_C._Budejovice.pdf (343.6 kB)
neurčen
- -
13.02.2019 28.02.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent - administrativní pracovník v odd. útvaru ředitele KVSC, pracoviště Č. Budějovice SVS/2019/020455-G Odborny_referent_-_administrativni_pracovnik_v_odd._utvaru_reditele_KVSC_pracoviste_C._Budejovice.pdf (343.6 kB)
neurčen
- -
13.02.2019 28.02.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Odpověď na žádost o informace - trestní oznámení 2018 Anonymizované SVS/2019/021970-H odpoved_info_trestni_oznameni_2018_anonym.pdf (50.5 kB)
tr_oznameni_vlckovice.pdf (221.4 kB)
trestni_oznameni_rtyne.pdf (182.5 kB)
neurčen
- -
13.02.2019 16.04.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Poskytnutí informace - Výsledek kontroly kočičího útulku SVS/2019/020750-J Poskytnuti_informace_-_vysledek_kontroly_kociciho_utulku.pdf (60.8 kB)
Evidence_kocek_a_kotat_11-2018.pdf (84.2 kB)
neurčen
- -
12.02.2019 15.04.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Poskytnutí informace - Výsledek kontroly kočičího útulku SVS/2019/020750-J Poskytnuti_informace_-_vysledek_kontroly_kociciho_utulku.pdf (60.8 kB)
Evidence_kocek_a_kotat_11-2018.pdf (84.2 kB)
neurčen
- -
12.02.2019 15.04.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina Právní předpisy (MVO) Nařízení Státní veterinární správy- ukončení ochranného pásma pro mor včelího plodu SVS/2019/021105-J Narizeni_Statni_veterinarni_spravy-_ukonceni_ochranneho_pasma_pro_mor_vceliho_plodu.pdf (219.9 kB)
neurčen
- -
12.02.2019 15.03.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - veterinární inspektor v KVSZ, pracoviště Kroměříž SVS/2019/018745-G Odborny_rada_-_veterinarni_inspektor_v_KVSZ_pracoviste_Kromeriz.pdf (302.0 kB)
neurčen
- -
11.02.2019 26.02.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - veterinární inspektor v KVSZ, pracoviště Kroměříž SVS/2019/018745-G Odborny_rada_-_veterinarni_inspektor_v_KVSZ_pracoviste_Kromeriz.pdf (302.0 kB)
neurčen
- -
11.02.2019 26.02.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Karlovarský kraj Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Bruníkův kočičí spolek Bezblešek SVS/2019/020772-K _Kocici_utulek_Bezblesek_KV.pdf (144.1 kB)
neurčen
-, --,
11.02.2019 15.04.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Bruníkův kočičí spolek Bezblešek SVS/2019/020772-K _Kocici_utulek_Bezblesek_KV.pdf (144.1 kB)
neurčen
-, --,
11.02.2019 15.04.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Karlovarský kraj Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Chovy králíků - výkrm SVS/2019/020797-K Chovy_kraliku_vykrm.pdf (44.6 kB)
Protokol_o_kontrole_c._20190205.pdf (141.0 kB)
neurčen
-, --,
11.02.2019 15.04.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Chovy králíků - výkrm SVS/2019/020797-K Chovy_kraliku_vykrm.pdf (44.6 kB)
Protokol_o_kontrole_c._20190205.pdf (141.0 kB)
neurčen
-, --,
11.02.2019 15.04.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví v KVSZ - 3. kolo SVS/2019/018516-G Reditel_odboru_veterinarni_hygieny_a_ochrany_verejneho_zdravi_v_KVSZ_-_3._kolo.pdf (313.9 kB)
neurčen
- -
08.02.2019 01.03.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví v KVSZ - 3. kolo SVS/2019/018516-G Reditel_odboru_veterinarni_hygieny_a_ochrany_verejneho_zdravi_v_KVSZ_-_3._kolo.pdf (313.9 kB)
neurčen
- -
08.02.2019 01.03.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Odpověď na dotaz z webu SVS - Závady v hygieně prodeje potravin SVS/2019/018572 Odpoved_na_dotaz_z_webu_-_Zavady_v_hygiene_prodeje_potravin.pdf (226.4 kB)
neurčen
- -
07.02.2019 25.02.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - veterinární inspektor v KVSB, pracoviště Skalice nad Svitavou SVS/2019/017931-G Odborny_rada_-_veterinarni_inspektor_v_KVSB_pracoviste_Skalice_nad_Svitavou.pdf (304.6 kB)
neurčen
- -
07.02.2019 23.02.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - veterinární inspektor v KVSB, pracoviště Skalice nad Svitavou SVS/2019/017931-G Odborny_rada_-_veterinarni_inspektor_v_KVSB_pracoviste_Skalice_nad_Svitavou.pdf (304.6 kB)
neurčen
- -
07.02.2019 23.02.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Sdělení k žádosti o informace - chov brojlerových králíků v MS kraji SVS/2019/019557-T Sdeleni_k_zadosti_o_informace_.pdf (200.5 kB)
neurčen
- -
07.02.2019 09.04.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent - veterinární technik v KVSH, pracoviště Jičín SVS/2019/017290-G PERS/Kožíšková Odborny_referent_-_veterinarni_technik_v_KVSH_oddeleni_VH_Jicin.pdf (298.2 kB)
neurčen
- -
06.02.2019 22.02.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent - veterinární technik v KVSH, pracoviště Jičín SVS/2019/017290-G PERS/Kožíšková Odborny_referent_-_veterinarni_technik_v_KVSH_oddeleni_VH_Jicin.pdf (298.2 kB)
neurčen
- -
06.02.2019 22.02.2019
Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent - veterinární technik v KVSH, pracoviště Jičín (0,5 úvazek) SVS/2019/017330-G PERS/Kožíšková Odborny_referent_veterinarni_technik_v_oddeleni_VH_Jicin_0_5_uvazek.pdf (296.9 kB)
neurčen
- -
06.02.2019 22.02.2019
Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent - veterinární technik v KVSH, pracoviště Jičín (0,5 úvazek) SVS/2019/017330-G PERS/Kožíšková Odborny_referent_veterinarni_technik_v_oddeleni_VH_Jicin_0_5_uvazek.pdf (296.9 kB)
neurčen
- -
06.02.2019 22.02.2019
 1 - 25 z 173