Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Státní veterinární správa a Ústřední veterinární správa SVS
Kategorie Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Název Vedoucí oddělení spisové služby odboru kancelář ústředního ředitele ÚVS SVS,pracoviště Praha, 2.kolo
Značka SVS/2019/032172-G
Adresát neurčen - -
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Vedouci_oddeleni_spisove_sluzby_odboru_kancelar_ustredniho_reditele_UVS_SVS_pracoviste_Praha.pdf (345.1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - Státní veterinární správa

Zveřejněno od 12.03.2019
Má být vyvěšeno do 25.03.2019
Doručeno/Sejmuto 25.03.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.03.2019 14:05
Do 25.03.2019 01:00